2017 GWOBRAU ARWAIN CYMRU

mewn cydweithrediad â The Institute of Leadership & Management

Mae Gwobrau Arwain Cymru yn camu ymlaen i’w 13eg blwyddyn ac unwaith eto mae Consortiwm Gwobrau Arwain Cymru yn eich annog i ddweud wrthym am yr unigolyn arbennig hwnnw/honno yr ydych chi’n gwybod bod ei (h)arweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn yng Nghymru, trwy gyflwyno enwebiad amdano/amdani.

awards ceremony


CONSORTIWM GWOBRAU ARWAIN CYMRU


AMSERLEN

Enwebiadau’n agor 3ydd Ebrill.
Enwebiadau’n cau 2il Mehefin.
Diwrnod Dyfarnu Gorffennaf 14eg yn Hilton Caerdydd.
Cinio a Seremoni’r Gwobrau 21ain Medi yn Hilton Caerdydd.
Noddwyr a Chefnogwyr Gwobrau Arwain Cymru

NODDWYR A CHEFNOGWYR GWOBRAU ARWAIN CYMRU

NODDWYR A CHEFNOGWYR GWOBRAU ARWAIN CYMRU