Cefndir y Gwobrau

Mae archif o enillwyr blaenorol a’r rheiny a gyrhaeddodd y rhestr fer ar gael ar y wefan flaenorol yma.