Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Arwain Cymru 2017

Yr ydym yn falch iawn y cyhoeddwyd ar ddydd Iau enillwyr y Gwobrau 2017, sef:

Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus:
Dr Mhairi McVicar, Prifysgol Caerdydd (Arweinydd y Prosiect, y Porth Cymunedol, ac  Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Ymgysylltu Ysgol Bensaernïaeth Cymru)

Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat:
Jay Ball, DataKom (Rheolwr-Gyfarwyddwr)

Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol:
Gareth Simpson, RCMA Social Enterprise Ltd (Rheolwr Datblygu)

Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol a Di-Elw:
Keith Towler, Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru (Cadeirydd)

Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed):
Ethan Williams, Urdd Gobaith Cymru (Gwirfoddolwr gydag Urdd Gobaith Cymru)

Arweinydd Cenhedlaeth Nesaf:
Fern Church, SA Flyers (Rheolwr Cynorthwyol)

Arweinyddiaeth at y Dyfodol:
Hannah Colston, National Society of Apprentices  (Aelod o’r Tȋm Arweinyddiaeth)

Menywod mewn Arweinyddiaeth:
Lynne Sheehy, Legal & General (Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol)