Gwobrau Arwain Cymru 2017 – Y rownd derfynol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau 2017 Arwain Cymru ac yn edrych ymlaen at groesawu’r holl ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol, a’u henwebwyr, ar ddydd Gwener 14 Gorffennaf ar gyfer eu cyfweliadau.

Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus:
Dr Mary Gagen, Prifysgol Abertawe, (Darlithydd Cyswllt Daearyddiaeth, prif academydd Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion Prifysgol Abertawe, a Chyd-Gyfarwyddwr Canolfan Gwyddoniaeth Oriel)
Dr Mhairi McVicar, Prifysgol Caerdydd (Arweinydd Prosiect, Porth Cymunedol, ac Uwch ddarlithydd a Chyfarwyddwr Ymgysylltu Ysgol Pensaernïaeth Cymru)
Swyddog Gwarantedig Neil Martin, Byddin EM (Ymgysylltu â Phobl Ifanc / pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) Swyddog Gwarantedig

Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat:
Roy Allkin, Wolfestone (Cyd-Sylfaenydd a Chyfarwyddwr)
Jay Ball, DataKom (Rheolwr-Gyfarwyddwr)
John White, Brick Fabrication Ltd (Cyfarwyddwr)

Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol:
Sharon Jones, Cwmni Buddiannau Cymunedol Creu Menter (Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau)
Paul Nagle, SHEDNET (Rheolwr)
Gareth Simpson, RCMA Social Enterprise Ltd (Rheolwr Datblygu)

Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol a Di-Elw:
Hannah Jenkins, Cerdd Gymunedol Cymru (Cyfarwyddwr)
Helen Kell, Cymorth i Fenywod Cyfannol (Rheolwr Datblygu Rhanbarthol Gwella)
Keith Towler, Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru (Cadeirydd)

Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed):
Thabo Khumalo, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe ac Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru (Hyfforddwr Pêl-droed Cymunedol a Llysgennad Ifanc Ymddiriedolaeth y Tywysog
Is-lefftenant Alex Mountain, Corfflu Cadetiaid y Fyddin (Swyddog Hyfforddi Cwmni)
Ethan Williams, Urdd Gobaith Cymru (Gwirfoddolwr gydag Urdd Gobaith Cymru)

Arweinydd Cenhedlaeth Nesaf:
Fern Church, SA Flyers (Rheolwr Cynorthwyol)
Roxanne Green, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan (Rheolwr Cymorth i Brosiectau)

Arweinyddiaeth at y Dyfodol:
Hannah Colston, National Society of Apprentices (Aelod o’r Tȋm Arweinyddiaeth)
Dave Sadler, Acorn (Pennaeth Recriwtio TG a Digidol)

Menywod mewn Arweinyddiaeth:
Diane Gwilt, Amgueddfa Genedlaethol Cymru (Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil dros dro)
Shakira Joyner, HCHR (Rheolwr-Gyfarwyddwr)
Alison Orrells, The Safety Letterbox Company (Rheolwr-Gyfarwyddwr)
Lynne Sheehy, Legal & General (Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol)