PANELI DYFARNU

1. Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus
Cadeirydd: Marie Fagan, Rheolwr Cyffredinol Hilton Caerdydd, Aelod o’r Consortiwm
Zoe Sweet, Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol, Academi Wales, Cefnogwr
Kate Cooper, Pennaeth Ymchwil, Polisi a Safonau, The Institute of Leadership & Management, Noddwr I’w cadarnhau

2. Arweinydd ifanc (14-25 oed)
Cadeirydd: Lynne Reynolds, Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, WCVA, Aelod o’r Consortiwm
Caryl Thomas, Sparkles Solutions Ltd, Enillydd 2016
Lowri Griffiths, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Macmillan
Alun Thomas, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus, Cyngor ar Bopeth

3. Arweinyddiaeth at y Dyfodol
Cadeirydd: Siân Rees, Deon Cysylltiol a Chyfarwyddwr Menter, Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Araf Haq, CIPD Aelod Pwyllgor Cangen De-ddwyrain Cymru, Noddwyr y categori
Rhian Evans, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bwrdeistref Sirol y Fflint, Enillydd 2016
Stephen Maggs, Rheolwr Perthnasau, Business Wales

4. Menywod mewn Arweinyddiaeth
Cadeirydd: Siân Rees, Deon Cysylltiol a Chyfarwyddwr Menter, Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Becky James, Cyfarwyddwr, ILM, Noddwyr y categori
Ann-Marie Harkin, Cyfarwyddwr Archwilio Ariannol, Swyddfa Archwilio Cymru, Enillydd 2016
Lloyd Powell, Pennaeth ACCA Cymru Wales, Aelod o’r Consortiwm

5. Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat
Cadeirydd: Leighton Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol a Pennaeth Polisi, CBI Cymru, Aelod o’r Consortiwm
Martin Mumford, Rheolwr Gyfarwyddwr, Nation Radio, partneriaid y cyfryngau
Scott Liddle, Cyfarwyddwr Gweithrediadau (Technegol), Acorn, Enillydd 2016
Lesley Richards, Pennaeth CIPD Cymru

6. Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol
Cadeirydd: Lloyd Powell, Pennaeth ACCA Cymru Wales, Aelod o’r Consortiwm
Martin Price, Cadeirydd Cwmnïau Cymdeithasol Cymru a Chyfarwyddwr Consultancy.coop
Karen Visser, Uwch ddarlithydd mewn Ffisiotherapi, Ysgol y Gwyddorau Iechyd

7. Arweinydd Cenhedlaeth Nesaf
Cadeirydd: Ben Cottam, Pennaeth Materion Allanol, FSB Cymru, Aelod o’r Consortiwm
Tom Wood, Prif Weithredwr RWA Group Ltd, Enillydd 2014
Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, Heddlu De Cymru, Enillydd 2016
Andrea Morgan, Rheolwr Gyfarwyddwr, Citrus Content

8. Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol a Di-Elw
Cadeirydd: Lynne Reynolds, Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, WCVA, Aelod o’r Consortiwm
Sabine Maguire, Sylfaenydd ac Ymddiriedolwr, Sparkle, Enillydd 2016
John Chown, Cyfarwyddwr, Williams Ross Ltd, Noddwyr y categori
Tom Morris, Swyddog Cyllid, Ymchwil a Grantiau, Sefydliad Cymunedol yng Nghymru