Enwebu

AMSERLEN

Enwebiadau’n agor 3ydd Ebrill.
Enwebiadau’n cau 2il Mehefin.
Diwrnod Dyfarnu Gorffennaf 14eg yn Hilton Caerdydd.
Cinio a Seremoni’r Gwobrau 21ain Medi yn Hilton Caerdydd.